Back to top

Aktuálne správy

Dňa 04. apríla 2017 bolo usporiadané školské kolo informatickej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov. Žiaci prvého a druhého ročníka si museli poradiť s úlohami programov Microsoft Word a Excel, kým žiaci tretieho ročníka mali možnosť predviesť svoje vedomosti počas kreatívneho predstavenia.

Žiaci uspeli, šikovne vyriešili všetky úlohy, a predniesli ozaj originálne prezentácie.

27. 4. 2017

2.februára 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho ročníka. Na aprílovom krajskom kole bude zápoliť o umiestnenie Ladislav Takács, ktorý sa vďaka svojim komunikačným schopnostiam umiestnil v zlatom pásme.

2. 2. 2017

Dňa 26. Septembra 2016 boli znova zorganizované kvízy z anglického a nemeckého jazyka v rámci Európskych dní jazykov.
Týmto by sme chceli oponovať na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, na dôležitosť viacjazyčnosti ako aj na dôležitosť rešpektovania národov.
Naši žiaci sa do programov zapojili v hojnom počte. V tímoch riešili kvízové otázky a potom tvorili kreatívne postery.
Deň sme uzatvorili sledovaním filmov v anglickom a nemeckom jazyku.

26. 9. 2016
Krátke oboznávacie video o škole

Ostatné správy

Aj tento rok sme na Našej škole usporiadali miestne kolo olympiády z Anglického a Nemeckého jazyka. Je veľmi potešujúce, že sa na olympiáde zúčastnili najlepší študenti školy, kde museli svoje znalosti ukázať ako pri písaní testov, tak aj pri opise obrázku. Všetkým zúčastneným Ďakujeme, ale len tí najlepší sa môžu zúčastniť na krajskom kole. Z anglického jazyka Našu školu zastupoval žiak András Szücs I. CR/B triedy.

15. 9. 2016