Back to top

Tanulmányi eredmények

2018. február 1 – jén a Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóján vettek rész a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és a Sportgimnázium tanulói: Kosár Laura I.D, Varga Réka I.B, Gálffy Viktória I.B, Bartalos Nikoletta I.B, Vaculka Júlia II.D,Varga Molly I.A, Kozma Emese III.SG, Sághy – Dóra Emese III.SG . Takács Ildikó tanárnő a versenyszabályzat ismertetése, valamint a zsűri és a résztvevő diákok bemutatása után megnyitotta a háromfordulós versenyt. A tanulók a következő feladatokat teljesítették: 1. Begyakorolt szöveg felolvasása                                                                                        2.Kötelező szöveg felolvasása                                                                                        3. Választott téma előadása          A megmérettetés jól sikerült, mindenki ügyesen teljesített és megérdemelten vehette át az elismerő okleveleket és a szép könyveket. A győzteseknek, Kosár Laurának és Kozma Emesének gratulálunk, és sok sikert kívánunk a somorjai körzeti fordulóban.
8. 2. 2018
2018.február 6-án megrendeztük a  „Poznaj slovenskú reč“   verseny iskolai fordulóját, melyen a 3. évfolyam  diákjai vettek részt. Mind a 11 versenyző győzni akart, a négytagú zsűrinek tényleg nagyon nehéz dolga volt.  A járási versenyen Sportgimnáziumunkat  Cződör Sándor, Vidékfejlesztési Szakközépiskolánkat  Vasi Zoltán  és  Molnár Adrián     képviseli majd. Mindhárman arany sávos minősítést értek el a versenyen.  Gratulálunk, a legközelebbi fordulóhoz pedig sok sikert kívánunk.  
6. 2. 2018
2017.11.30-án az iskolánk diákjai bekapcsolódtak a Best in English nevű internetes angol versenybe, melyen 28 ország és 683 diák vett részt. A diákoknak 60 perc állt a rendelkezésükre,hogy a tesztet megoldják,ami egy szövegértési, egy nyelvtani és 3 hallgatási feladatból állt. Az eredményüket befolyásolta az idő,mely alatt a feladatokat teljesítették. Az iskolánkból a legeredményesebb Bosák Cyntia IV.SG tanuló lett
12. 12. 2017
Szeptember 26-a, a Nyelvek európai napja. Ezen a napon ünnepeljük a nyelvi és kulturális sokszínűséget, és hívjuk fel a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára.  Iskolánkon hatodik alkalommal rendeztünk a „Nyelvek európai napja” alkalmából iskolai programot. A nyelvi nap három előadó beszámolójával kezdődött. Bartalos Tünde Amerikában és Angliában megélt élményeiről, Katona Ágnes Írországról és Antal Tamás az utazásairól mesélt diákjainknak. Ezután diákjaink három fős csapatokban kvíz kérdéseket oldottak meg, és letesztelhették mennyire ismerik az angol- valamint németül beszélő országok szokásait, kultúráját. A kvízt követően a csapatok plakátokat készítettek szabadon választott témára. Büszkék vagyunk diákjainkra, hogy évről évre egyre kreatívabb plakátokkal kápráztatnak el bennünket.
3. 10. 2017
2017. június 30-án kerültek átadásra a 2016/2017-es tanév  Pro Schola-díjai (50€), amelyet félévente az iskola 10 legeredményesebb diákja kap.  A tizenkét díjazott közül négyen 50 euróval, nyolcan pedig 100 euróval gazdagabban indultak neki a vakációnak. 
2. 7. 2017
2017. április 4-én tartottuk meg az informatika verseny iskolai fordulóját. A versenybe 7 tanuló kapcsolódott be. Az 1. és 2. évfolyam tanulóinak Microsoft Word es Excel feladatokkal kellett megbirkózniuk, míg a harmadikosok kreatív előadás keretén belül próbálhatták ki magukat. A diákok ügyesen végrehajtották a feladatokat, és rendkívül ötletes prezentációk születtek.
27. 4. 2017
2017. március 1-jén tartottuk meg  a Szép Magyar Beszéd iskolai fordulóját.   A versenybe kilenc tanuló kapcsolódott be. Elsőként egy általuk kiválasztott, azt követően pedig egy ismeretlen szöveget kellett felolvasniuk.  A megmérettetés harmadik kihívása a a szövegalkotás volt. A versenyzők mindhárom feladattal  ügyesen megbirkóztak. Iskolánkat Mórocz Marcela (IV.D), Szabó Tímea (IV.B) és Sághi Dóra Emese (II.SG) képviselik a megyei fordulón. 
8. 3. 2017
2017. február 8-án rendeztük meg  a Tompa Mihály Szavalóverseny iskolai fordulóját. A hagyományos iskolai rendezvényt Nagy Zsuzsa és Kis Lívia tanárnők nyitották meg Kosztolányi Dezső idevágó gondolataival: „A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre. Mi a szavalás? A vers föltámasztása papírsírjából. Ez a kor néma. Hangtalanul olvas, hangtalanul ír. Az ősi közlő forma azonban a szó volt. Ezt ösztönösen érezzük, valahányszor verset szavalnak. Ünnepi borzongás fut át rajtunk, hogy a szóval, mely a könyvben térbeli életet élt, az időben találkozunk. Ezáltal válik a költészet igazán időbeli művészetté." 19 tanuló vett részt a megmérettetésben. Az előadott művek közt voltak klasszikusok és kortárs szerzők alkotásai is egyaránt, prózában ill. versben megfogalmazva. A kellemes hangulatban eltelt versdélelőtt legnehezebb része a zsűrinek jutott, mégpedig kiválasztani a legjobbakat, akik márciusban iskolánkat a járási fordulón képviselik.Minden verset minden egyén/szavaló másképp értelmez, másképp közelít meg - hangsúlyozta értékelőjében Takács Ildikó tanárnő. Az előadásmódok, versmegközelítések viszont arról árulkodtak, hogy a szavalók örömmel foglalkoztak a költeményekkel és a prózarészletekkel. Idén az iskolát Csiba Dávid, Somogyi Nikoletta, Szabó Tímea, Mórocz Marcela, Patasi Boglárka, Vaczulka Júlia Viktória  képviselik a járási fordulón. Ők és a résztvevők mindegyike József Attila Szállj költemény című versét tartalmazó oklevélben, Szabó Lőrinc tavaszcsalogató versével díszített könyvjelzőben és egy tábla csokoládéban részesült. Záróakkordként József Attila Születésnapomra című versének megzenésített változatát acapella adta elő Mórocz Marcela és Szabó Tímea.
15. 2. 2017
2017. február 2-án megrendeztük a  „Poznaj slovenskú reč“   verseny iskolai fordulóját, melyen a 3. évfolyam  diákjai vettek részt. Mind a 13 versenyző győzni akart,  a háromtagú zsűrinek tényleg nagyon nehéz dolga volt.  Áprilisban  a  kerületi versenyen    Sportgimnáziumunkat  Takács László,   Vidékfejlesztési  Szakközépiskolánkat  Zsigó Viktória    és Paluška Péter  képviseli majd. Mindhárman arany sávos minősítést értek el a versenyen. Gratulálunk,  a kerületi fordulóhoz pedig sok sikert kívánunk.  
4. 2. 2017
2016. február 6-án megrendeztük a „Poznaj slovenskú reč“ verseny iskolai fordulóját, melyen a 3. évfolyam diákjai vettek részt. Mind a 15 versenyző győzni akart, a háromtagú zsűrinek tényleg nagyon nehéz dolga volt. Április 14-én a kerületi versenyen Sportgimnáziumunkat Pavlík Bianka, Vidékfejlesztési Szakközépiskolánkat Szabó Dominika és Almási Tibor képviseli majd. Mindhárman aranysávos minősítést értek el a versenyen. Gratulálunk, a kerületi fordulóhoz pedig sok sikert kívánunk.
8. 11. 2016
Idén ismét megrendeztük iskolánkon az angol és német olimpiász helyi fordulóját. Nagyon örvendetes tény, hogy iskolánk legjobbjai vettek részt a versenyen, ahol a tesztírás mellett képleírásban is kellett bizonyítaniuk. A dicséret minden résztvevőnek kijár, viszont csak a győzteseket nevezhetjük a járási fordulóba. Angol nyelvből Cseh Erik IV. SG osztályos tanulónk, német nyelvből Kyparissi Vassiliki IV.SG osztályos tanulónk képviseli iskolánkat.
8. 11. 2016
Ötödik alkalommal rendezték meg a Legere Irodalmi Versenyt a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán, melynek ezúttal József Attila élete és munkássága szolgáltatta a keretet. Az ország szinte minden szegletéből érkező középiskolás diákok már a korai óráktól kezdve jókedvűen gyülekeztek a Pedagógiai Kar előterében. Ismét nyerni jöttek. Rátermettségüket, felkészültségüket később a feladatlapok kitöltésénél meg is mutathatták. Amíg a diákok a feladatokon munkálkodtak, addig felkészítő tanáraik sem unatkoztak. A szakmai képzésük ezúttal az intermedialitásra öszpontosított Krúdy Gyula munkásságában. Mivel a verseny 3 fordulóból áll, a verseny teljes kiértékelésére csupán az utolsó forduló után kerül sor decemberben, de addig is olvasásra fel. Soraimat Márai Sándor szavaival zárnám: „Gondold meg, hogy csak az ember olvas.”
8. 11. 2016

Oldalak